Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie – wykonanie budżetu za 2015 rok

 

I. Wydatki  budżetowe Powiatowego Urzędu Pracy

1. Dział 853 rozdział 85333 wydatki jednostki budżetowej  ogółem – 1 954 791 zł.

II. Dochody

1.Dochody z  najmu, dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  – 5 203 zł.

2. Odsetki  -  391 zł.

III. Zadania z zakresu administracji rządowej.

1.Dział 851 rozdział 85156 - wydatki na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku  –  1 837 650 zł.

IV. Projekty konkursowe w ramach Priorytetu VI Rynek otwarty dla wszystkich

  1. Dział 853 rozdział 85395 realizacja Projektu „Aktywni i efektywni” współfinansowanego ze środków EFS i budżetu państwa w kwocie 132 084 zł.
  2. Dział 853 rozdział 85395 realizacja Projektu „ Twoje życie -  twój wybór” współfinansowanego ze środków EFS i budżetu państwa w kwocie 286 095 zł.

V. Fundusz Pracy.

1. Dział 853 rozdział 85322 – Środki Funduszu Pracy wydatkowane na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej -  5 173 548 zł.

 2. Dział 853 rozdział 85322 – wydatki  na  realizację  projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu:

- 8.i dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników   -  w ramach regionalnego programu operacyjnego 2014-2020  - 765 854 zł,

- 8.i i trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  -  1 378 783 zł.

3. Dział 853 rozdział 85322 – Środki Funduszu Pracy wydatkowane na finansowanie innych  fakultatywnych zdań  (np. finansowanie systemu teleinformatycznego, komunikowania się z bezrobotnymi i pracodawcami, wypłaty świadczeń dla bezrobotnych, refundację dodatków dla pośredników i doradców, szkolenie pracowników itp. ) -  397 205 zł.

  • opublikował: Bartosz Kokoszko
    data publikacji: 2016-02-24 12:43
  • zmodyfikował: Bartosz Kokoszko
    ostatnia modyfikacja: 2016-02-24 12:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4076
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-02-24 12:44

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie

ul. Wojska Polskiego 46
18-500 Kolno

NIP: 721-11-36-668
REGON: 45 07 09 974

Dane kontaktowe

telefon: 86 278 95 10
fax: 86 278 95 14

telefony szczegółowe

e-mail: biko@praca.gov.pl

Godziny urzędowania

Godziny otwarcia:
pon - pt od 7:30 do 15:30

Godziny obsługi interesantów:
pon - pt od 8:00 do 14:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 150947
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-10-17 08:22

Stopka strony